Köpvillkor

Priser i ursprungsvalutan svenska kronor (SEK) är de gällande. Avvikelse från villkoren är giltiga endast om båda parter har signerat särskilt avtal som reglerar detta.

Tillämplighet

Dessa köpevillkor är tillämpliga därest svensk eller annan tillämplig lag ej föreskriver villkor som är i konflikt med dessa. För privatkonsumenter gäller konsumentköplagen samt Distansavtalslagen som även innefattar skydd för Scifishop.se

Mer information härom finns på Konsumentverkets hemsida, www.kov.se.

Beställning

För det fall beställaren är under 18 år så måste målsmans tillstånd inhämtas före köpet genomförs. Beställning som görs i annan persons namn utan dennes medgivande, eller på annat sätt som medför att Scifishop.se lider ekonomisk skada, polisanmäls. Scifishop.se friskriver sig för tryckfel, fel i information, samt fel i specifikation, på samtliga i Scifishop.se:s sortiment förekommande produkter och tjänster. All bildinformation skall ses som illustrationer och kan ej heller garanteras återge exakt utseende och beskaffenhet.

Betalning

Moms ingår i alla priser. Utöver varornas kostnad tillkommer en fraktavgift om 89 kr som även inkluderar expeditionsavgifter. Denna frakt gäller produkter upp till 2 kg. För tyngre produkter (främst byster) tillkommer fraktavgift enligt Dhl & Postens portotabell. Betalning görs mot kortbetalning via Internet, banköverföring från egen bank eller faktura. Vi använder Payson AB betalsystem (www.payson.se), vilket möjliggör betalning med Visa, MasterCard, Maestro, Diners och Discover Card. Det går även att betala via Swish, faktura och delbetalning.

Vid försäljning via konto-/kreditkort börjar villkoren gälla så snart korttransaktionen har godkänts. Ingen extra avgift utgår för kortbetalning.

Vid försenad betalning debiteras dröjsmålsränta med 2% per månad från förfallodagen. Scifishop.se reserverar sig för eventuella prisändringar, felaktiga priser och slutförsäljning. Därest dylikt är uppenbart felaktigt, kan detta tvinga Scifishop.se att häva köpet och återbetala eventuellt inbetalat belopp på bästa sätt. Detta kan utföras när som helst under affärens gång då felaktighet upptäcks. Orsaken till fel skall tydligt redovisas till kunden i samband med köpets hävande.

Allmänna villkor hittar du här. http://www.konsumentverket.se/

Kortbetalning via Payson

Payson använder de säkraste systemen som finns att tillgå på marknaden och all data skickas krypterat. Känslig data som kreditkortsnummer sparas inte i våra system och den senaste tekniken från både VISA och MasterCard används för verifiering.

Vi följer de lagar som gäller för registrering och identifiering på internet och systemets plattform bygger på samma teknik som används av banker och myndigheter.

Allt detta gör att vi kan garantera dig absolut högsta säkerhet så att du kan känna dig trygg när du använder Payson. Tänk på att använda Paysons unika PaysonGaranti som extra trygghet för att vara säker på att få din vara vid handel på internet.

Leverans och avbeställning

Beställningar mottagna före kl. 12.00 på måndag till torsdag kommer att behandlas vanligtvis inom 24 timmar för leverans inom 2-3 arbetsdagar vanligtvis. Under jultider (nov-dec) ska kunden räkna med att leveranstiden kan ta någon dag extra. Beställningar mottagna på fredagar, lördagar och söndagar kommer att behandlas påföljande måndag.

Scifishop är ett litet företag med begränsade resurser och har därför ett minimiordervärde vid 250 kr för att kunna täcka kostnaderna för en beställning. Vid beställningar av flera produkter där ena är pre-order och det andra under ett värde på 200 kr skickas hela beställningen när pre-order varan inkommit.

Leverans av beställda produkter sker med Dhl AB eller Posten AB.

I fall när kunden anser att leverans dröjer på sådant sätt att denne ej längre önskar leverans av beställning, är det kundens ansvar att beställningen avbeställes i enlighet med Scifishop.se:s köpevillkor. Avbeställning efter det att beställning blivit expedierad är ej möjlig. I de fall beställning blivit expedierad är kunden skyldig att motta beställningen. Avbeställning av produkt eller tjänst som anskaffats eller färdigställts speciellt för kunden, är ej möjlig. Avbeställning av icke lagervara vilken köpts speciellt för kund är ej möjlig efter det att vi beställt samma vara från vår leverantör. En avbeställning är ej giltig förrän bekräftelse härom mottagits från oss.

Avbeställning är ej giltig förrän kunden fått bekräftelse från Scifishop.se antigen per e-post eller fax.

Äganderättförbehåll

Alla varor förblir Scifishop.se:s egendom tills dess full betalning erlagts.

Om produkterna Scifishop säljer

Scifishop säljer endast licensierade officiella produkter från kända varumärken som köps in från etablerade och godkända återförsäljare. Det innebär att våra produkter uppfyller de krav på bl.a säkerhet (tex CE märkning) som EU ställer på de samlarprylar och leksaker vi säljer. Du kan läsa mer på Directive 2009/48/EC .

Ansvar för fel

Scifishop.se:s ansvar för fel i leverans är begränsad till gällande försäljningsvillkor. Scifishop.se bär inget direkt eller indirekt ansvar för t ex , men ej begränsat till, inkompatibilitet, leveransförseningar, driftsavbrott, dataförlust, merarbete eller annan ekonomisk skada.

Reklamationsvillkor och ångerrätt

Det är lämpligt att kunden ankomstkontrollerar leverans för att verifiera att denna är riktig och felfri. Vid reklamation skall kund kontakta Scifishop.se:s kundtjänst via e-post: kundtjanst @ scifishop . se och uppge order-id samt orsak till reklamationen. Vid reklamation av vara skall kunden begära ett s.k. RN (returnummer), som sedan är giltigt i 14 dagar.

Vid samtliga fall då en vara returneras till Scifishop.se skall kunden först ha erhållit ett RN. Returförsändelsen skall sedan tydligt märkas med detta RN. Kunden bör skriva erhållet RN på paketlappen så att originalförpackningen ej skadas. Defekta produkter som returernas till Scifishop.se bör behandlas som om de vore felfria. Det är vid alla typer av returer ytterst viktigt att produkten förpackas på ett sådant sätt att den ej riskerar att skadas. För privatkonsument gäller konsumentköplagen, vilket innebär att kunden har rätt att få frakten betald vid ett giltigt returärende. Paket returneras till följande adress:

Scifishop / Adlantis
Krossgatan 36
16250 Vällingby

Hos Scifishop.se har privatkonsument rätt att få en förbetald paketlapp sig tillsänd när produkten är defekt. Vid vanliga returer (ångrat köp) står kunden för returkostnaden. I de fall returärendet ej är giltigt och kund har fått en förbetald paketlapp tillsänd sig, debiteras fraktkostnad tur och retur. I de fall returanledningen är reklamation och fel ej kan påvisas utgår en avgift om 200:-+ moms + frakt tur och retur samt hanteringskostnad för ärendet. Försändelser som saknar RN återsänds till kunden och fraktkostnaden debiteras. Scifishop.se förbehåller sig rätten att ersätta defekt vara med likvärdig i de fall identisk vara ej finns tillgänglig.

Privatkonsument har rätt att ångra köpet inom 14 dagar enligt distansavtalslagen. Scifishop ger dig 30 dagars ångerrätt. Ångerrätten startar när varan hämtats ut eller levererats till kund och gäller enligt nämnda lag endast om varan och dess originalförpackning kan återlämnas i väsentligen oförändrat skick. Kunden står för returkostnaden. Varan får ej vara använd för att återfå fullt pris. Kunden kan använda konsumentverkets blankett:

https://www.konsumentverket.se/contentassets/c78f43844da74c7786821d8d12a98b5a/angerblankett_konsumentverket_150817.pdf Returen bekostas av konsumenten.

Vid produkter som är specialtillverkade eller specialbeställda för viss kund (tex beställningsvaror med 1-2 veckas leveranstid och pre-order), gäller ej bytesrätt, öppet köp eller ångerrätt.

Om en vara är transportskadad skall Scifishop.se kontaktas inom fem dagar för information om ersättning.

Outlöst försändelse

För försändelse som ej löses ut varpå paketet går i retur till Scifishop.se, debiteras en avgift om 250:- + moms för att täcka Scifishop.se:s kostnader för transport och administration.

Transportskadat gods

Om en vara från Scifishop.se skadas i transport, oavsett om skadan är väl synlig eller dold, skall detta anmälas omgående till speditören (vanligtvis Posten) dock senast inom 7 dagar.

Force Majeure

Händelse såsom krig, naturkatastrof, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndighets beslut, uteblivna leveranser från underleverantörer, fördyrande omständigheter samt därmed jämförbar händelse utanför Scifishop.se:s kontroll, vilken ej skäligen kunnat förutses, skall hänföras till force majeure, vilket innebär att Scifishop.se.se befrias från sina förpliktelser att fullgöra ingångna avtal.

Övrigt

Scifishop.se förbehåller sig rätten till ändring av all information, inklusive men ej begränsat till priser, tekniska specifikationer och produkterbjudanden, utan föregående avisering. Vid eventuell slutförsäljning till uppgivet pris eller p.g.a. att ett försäljningsobjekt utgått, har Scifishop.se rätt att häva köpet och återbetala eventuella inbetalda belopp på bästa sätt. Scifishop.se skall också meddela kunden om ersättande eller likvärdigt försäljningsobjekt finns tillgängligt.