Terminator

“Listen, and understand! That terminator is out there. It can’t be bargained with. It can’t be reasoned with. It doesn’t feel pity, or remorse, or fear. And it absolutely will not stop, ever, until you are dead.”

TerminatorMed filmen Terminator lyckades James Cameron 1984 skapa en av vår tids mest fängslande dystopiska visioner om civilisationens undergång i sin banbrytande science fiction film.

Terminator – En ständigt aktuell sci fi klassiker

Historien om dödsmaskinen som skickas tillbaka i tiden från en apokalyptisk framtid, för att mörda modern till människornas framtida ledare och därigenom krossa mänsklighetens sista hopp, tar upp intressanta teman och frågeställningar som både skrämmer och engagerar.

Terminator innehåller minst två grundläggande teman som fascinerat människan länge: frälsarmyten i form av den ofödde John Connor mänsklighetens räddare samt Frankenstein temat där skapelsen: tekniken (Skynet och terminator maskinerna) vänder sig mot sin skapare.

Med Terminatorn, en hänsynslös cyborg programmerad att utplåna mänsklighetens frälsare,  satte Cameron fokus på en central frågeställning för vår tid som också döljer en av vår tids kanske största hot/ rädslor: Kan vi kontrollera den tekniska utvecklingen? Eller kommer vi tappa kontrollen och kanske bli dess offer?

Budskap & symbolik

Filmens visuella estetik och (metall) skelettet förklarar naturligtvis en stor del av succén. Skelettet, dödens främsta symbol och människans genom tiderna mest skräckinjagande sinnebild nu förkroppsligad (framställd) i stål, industrialismens och teknologins främsta redskap, var i sig ett tydligt budskap om teknikens potential som vägen till vår egen undergång.

Metallskelettet (endoskeleton ) som antagit dödens skepnad ska inte bara utplåna oss. Den har redan antagit vår mest grundläggande skepnad (avbild?) och ersatt oss. Vi är överflödiga (och snart utplånade!)…

Det finns många tolkningar och analyser som låter sig göras på temat och handlingen i Terminator vilket kanske är den bästa indikationen på en films kvalitet: att den engagerar och fortsätter vara föremål för debatt, diskussion och analys.

Terminator inom populärkultur

The Terminator var dock som bekant bara början. Arnold Schwarzenegger förkroppsligade vår favorit nemesis för årtionden framöver och idag får vi inte nog av Terminator filmer, Tv-serier, tv-spel och leksaker. The Terminator är en modern sci fi klassiker som kommer fortsätta fascinera och underhålla oss en lång tid framöver!