Top 100 sci fi filmer

Att sammanställa en lista över top 100 sci fi filmer är ingen lätt uppgift, den måste utelämna det mesta och man stöter snabbt på svåra avvägningar kring definitioner, avgränsningar och kriterier. Urvalet för denna lista har gjorts främst utifrån tre kriterier:

   1. att filmen behandlar ett sci fi tema på ett intressant sätt,
   2. förmedlar något av det berömda “sense of wonder” som många menar är typiskt för sf.
   3. är en sci fi klassiker eller har populärkulturell betydelse.
   • Metropolis – 1927
   • Frankenstein – 1931
   • Island of Lost Souls – 1932
   • The Invisible Man – 1933
   • King Kong – 1933
   • Things to Come – 1936
   • Buck Rogers: Destination Saturn – 1939
   • The Day the Earth Stood Still – 1951
   • War of the Worlds – 1953
   • Creature from the Black Lagoon – 1954
   • Forbidden Planet – 1956
   • Godzilla – 1956
   • The Fly – 1958
   • Journey to the Center of the Earth – 1959
   • The Time Machine – 1960
   • Dr StrangeLove – 1964
   • Fantastic Voyage – 1966
   • Farenheit 451 – 1966
   • Barbarella – 1967
   • 2001 – A Space Odyssey – 1968
   • Apornas planet – 1968
   • A Clockwork Organge – 1971
   • Silent Running – 1972
   • Slaughterhouse 5 – 1972
   • THX 1138 – 1971
   • Solaris – 1972 & 2002
   • Soylent Green – 1973
   • West World – 1973
   • Death Race 2000 – 1975
   • Logans Run – 1976
   • Star Wars – 1977
   • Close Encounters of the Third Kind
   • Superman – 1978
   • Black Hole – 1979
   • Stalker – 1979
   • Meteor – 1979
   • Star Trek: The Motion Picture – 1979
   • Mad Max – 1979
   • Blixt Gordon – 1980
   • Outland – 1981
   • Escape from New York – 1981
   • The Thing – 1982
   • Tron – 1982
   • ET – 1982
   • Blade Runner – 1982
   • 1984
   • Starman – 1984
   • Terminator – 1984
   • Dune – 1984
   • Back to the Future – 1985
   • Enemy Mine – 1985
   • Brazil – 1985
   • Cocoon – 1985
   • RoboCop – 1987
   • Predator – 1987
   • Akira – 1988
   • The Abyss – 1989
   • Jurassic Park 1993
   • Ghost in the Shell – 1995
   • Strange Days – 1995
   • Stargate – 1994
   • Fifth Element – 1997
   • Independence Day – 1996
   • Mars Attacks – 1996
   • 12 Monkeys – 1995
   • Dr Who – 1996
   • Contact – 1997
   • Men in Black – 1997
   • Starship Tropers – 1997
   • Dark City – 1998
   • Galaxy Quest – 1998
   • Lost in Space – 1998
   • Armageddon/ Deep Impact – 1998
   • Matrix – 1999
   • Existenz – 1999
   • Pitch Black – 2000
   • X-Men – 2000
   • Donnie Darko – 2001
   • AI – 2001
   • Minority Report – 2002
   • Vanilla Sky – 2002
   • Equilibrium – 2002
   • 28 Days Later – 2002
   • Animatrix – 2003
   • I Robot – 2004
   • Ghost in the Shell II: Innosence – 2004
   • 2046 – 2004
   • Gattaca – 1997
   • V för Vendetta – 2005
   • The Island – 2005
   • Liftarens Guide till Galaxen – 2005
   • The Fountaine – 2006
   • I Am Legend – 2007
   • Sunshine – 2007
   • Children of Men – 2006
   • District 9 – 2009
   • Watchmen – 2009
   • Moon – 2009
   • Avatar – 2010
   • Inception – 2010

Om du tycker vi missat någon sci fi film i denna top 100 lista får du gärna höra av dig med en motivation varför den bör ingå så ska vi överväga den.

Vidare läsning om sci fi topplistor och några källor:

http://home.austarnet.com.au/petersykes/topscifi/lists_film.html
http://www.imdb.com/chart/scifi
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_science_fiction_films

Naturligtvis finns där även personliga preferenser. Vidare har tecknade filmer (någon exceptionell anime sci fi undantaget) samt uppföljare uteslutits. Vi har även försökt hålla superhjältar utanför med några få undantag där sci fi ugör ett starkt inslag. Listan är i kronologisk ordning.

Kommentarer är stängda.