17 borklipta minuter från 2001

Vid Grabthar’s hammare! Julafton kom tidigt i år om man är Kubrik fan i allmänhet och tycker om science fiction film i synnerhet. Vi kanske får se en ny version av   2001 – A Space Odyssey framöver. Under arbetet med en dokumentär om filmen 2001 (tyvärr lades projektet ned) fann man 17 minuter bortklippt material från filmen!

Mer om 2001 dokumentären